Termo Organika SETKA podłoga EPS 100

paczka

Termo Organika SETKA EPS 100 Dach Podłoga
Termo Organika SETKA podłoga EPS 100 paczka
m2
0 m3
0 zł

Styropian Termo Organika SETKA podłoga EPS 100 to płyty białe do izolacji cieplnej przegród budowlanych, stosowana pod warstwą jastrychu (wylewki).

Przeznaczenie:

  • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym
  • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
  • podłogi budynków użyteczności publicznej
  • stropodachy pełne
  • stropy zewnętrzne
  • tarasy, balkony

Zalecenia montażowe:

Płyty styropianowe Termo Organika Setka EPS 100 należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (w postaci podkładowej papy, folii PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany, dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt.

Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy jastrychu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje się odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać, by grubość jastrychu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

Wymiar płyt gładkich: 1000mm x 500 mm
Grubość płyt gładkich: od 10mm do 200mm
Wykończenie krawędzi: gładkie

Istotne cechy produktu:
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: ≤ 0,037 [W/(m.K)]
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 100 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa
Reakcja na ogień: Euroklasa F

Oznaczenie zgodnie z normą:
EPS 100 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100

Karta techniczna:
Pobierz

Deklaracja właściwości użytkowych:
Pobierz

Informacje dodatkowe

Współczynnik Lambda λ

λ = 0,037

Wytrzymałość na zginanie

≥ 150 [kPa]

Naprężenia ściskające

≥ 100 [kPa]

Jednostka

paczka

Format płyty

1000 mm x 500 mm

Marka

Termo Organika

Minimum logistyczne

30 m3