Ceresit CT-85 – Klej do styropianu i zatapiania siatki

36,25  op.

Klej do styropianu Ceresit CT85
Ceresit CT-85 - Klej do styropianu i zatapiania siatki 36,25  op.
Zastosowanie

Klej do styropianu Ceresit CT-85  to wzmocniona włóknami FIBRE FORCE zaprawa klejąco-szpachlowa służąca do mocowania płyt styropianowych (białych i grafitowych) oraz do tworzenia cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą.

 • Wydajność przy przyklejaniu płyt izolacyjnych: 5 kg/m²
 • Wydajność przy wykonywaniu warstwy zbrojącej: 4-5 kg/m²

Towar sprzedawany na palety: 48 op. / 1 paleta / 1200kg. 

Parametry techniczne
 • Opakowanie: 25 kg
 • Metoda aplikacji: paca, kielnia
 • Właściwa ilość wody: 6,5–7,0 l wody na 25 kg
 • Temperatura aplikacji: od +5°C to +25°C

Klej do styropianu Ceresit CT-85 to wzmocniona włóknami FIBRE FORCE zaprawa klejąco-szpachlowa służąca do mocowania płyt styropianowych oraz do tworzenia cienkiej warstwy zbrojonej siatką w metodzie lekkiej-mokrej ocieplania budynków.

Klej do styropianu CERESIT® CT-85 służy do ocieplania ścian metodą lekką-mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych. Jest składnikiem złożonego systemu izolacji cieplnej (ETICS) CERESIT Ceretherm. Stosowana jest do mocowania płyt styropianowych EPS, XPS i do wykonywania zbrojonej warstwy ochronnej przy ocieplaniu budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji. Dzięki technologii Fibre Force ma zwiększoną odporność systemu ociepleń na uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i zarysowania.Rozmiary opakowań: worek 25 kg

Klej do styropianu Ceresit CT-85 – przygotowanie podłoża:

Zaprawa CT 85 ma bardzo dobrą przyczepność do nośnych podłoży, zwartych, suchych i takich jak: powierzchnie murów, tynków, mozaik i betonów, wolnych od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji obniżających przyczepność.

Przed przystąpieniem do dalszych prac należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża poniżej 20 mm trzeba wypełnić szpachlówką CT 29 lub pokryć tynkiem cementowym. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić, a następnie nasycić roztworem preparatu Ceresit CT 99 zgodnie z jego instrukcją techniczną.

Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie obmieść z kurzu i umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka CT 98. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych, należy obficie zagruntować preparatem Ceresit CT 17. Pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 2 godziny. Przyczepność CT 85 do przygotowanego podłoża sprawdza się poprzez przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 4–7 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jeśli styropian odrywa się łącznie z warstwą zaprawy, to dodatkowo należy stosować łączniki mechaniczne.

Zalecenia montażowe:

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać CT 85 i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odczekać około 5 min i ponownie zamieszać.

Przyklejanie płyt styropianowych

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem o szerokości 3–4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie należy przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10–12 mm). Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.

Warstwa zbrojna

Gotową zaprawę rozprowadzać pacą zębatą 10 lub 12 mm na powierzchni płyt styropianowych. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów 10 cm). Następnie równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. CT 85 można aplikować maszynowo. Zalecany typ maszyny to np. Wagner PC 15, SPG Baumaschinen PG 20, wielkość dyszy ø 6 mm. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać mechanicznie. Kolejne prace związane z gruntowaniem i tynkowaniem należy prowadzić nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania warstwy zbrojonej.

W czasie wykonywania warstwy zbrojonej nie należy pracować na ścianach silnie nasłonecznionych, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Odporność na uderzenie spełnia wymagania zawarte w ETA dla systemu Ceresit Ceretherm i zależy od jakości wykonania warstwy zbrojonej. CT 85 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Dodatkowe informacje

 • wysoce odporny na uderzenia
 • uelastyczniony
 • wzmocniony unikalną kombinacją włókien
 • odporny na rysy i pęknięcia
 • wysoce przyczepny do podłoży mineralnych i styropianu
 • odporny na warunki atmosferyczne
 • możliwość aplikacji maszynowej
 • paroprzepuszczalny
 • nisko nasiąkliwy
 • również do styropianu grafitowego

Pliki do pobrania

Karta techniczna