Biuro Obsługi: +48 888 999 192

Dostawa w całej Polsce w 2-10 dni roboczych

Zwroty i reklamacje

1. Zwrot produktu

1.1. Styropian wyprodukowany na indywidualne zamówienie klienta i według wskazanych przez niego parametrów (takich jak grubość, kształt czy wymiar) oraz służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb nie podlega zwrotowi.

2. Reklamacja produktu

2.1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

2.1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu (faktura VAT).

2.1.2. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

2.2. Reklamacja z tytułu rękojmi.

2.2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w razie zawarcia Umowy Sprzedaży z przedsiębiorcą.

2.2.2. Jeżeli Produkt jest obarczony wadą, to Konsument może żądać:
– naprawy Produktu,
– obniżenia ceny Produktu,
– wymiany Produktu,
– odstąpienia od Umowy Sprzedaży (jeżeli wada Produktu jest istotna).

2.2.3. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania naprawy lub wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

2.2.4. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży i w zamian zaproponować naprawę lub wymianę, pod warunkiem ich niezwłocznej realizacji i braku nadmiernej niedogodności dla Konsumenta.

2.2.5. Konsument może zmienić propozycję Sprzedawcy tj. naprawę na wymianę albo wymianę na naprawę, chyba że taki wybór jest niemożliwy do wykonania albo wymaga nadmiernych kosztów.

2.3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@styroneo.pl. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

2.4. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2.5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi mailowo.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki zwrotów i reklamacji zawarte są również w Regulaminie w punktach 7, 8 i 9.

Dostawa w całej Polsce

Transport w cenie lub za dopłatą do mniejszych zamówień

100% Jakości

Styropian prosto z fabryki pod indywidualne zamówienie klienta

100% Pewności

Styropian najwyższej jakości z gwarancją producenta

100% Bezpieczeństwa

Przelew tradycyjny / Przelew internetowy / Blik / Raty / SSL