Izoline Lubau Hydro

paczka

Izoline Lubau Hydro paczka
m2
0 m3
0 zł

Izoline Lubau Hydro to płyty termoizolacyjne o bardzo dobrych parametrach w korzystnej cenie.

Płyty styropianowe Izoline Lubau Hydro są wyprodukowane z polistyrenu spienialnego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13163.

Przeznaczenie:

  • izolacja cieplna fundamentów poniżej poziomu gruntu
  • izolacja cieplna cokołów i ścian piwnic
  • izolacja cieplna podłóg, ścian i stropów w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
  • izolacja cieplna dachów płaskich i stropodachów

Wymiar płyt: 1000×500 mm
Grubość płyt: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 300 mm
Wykończenie krawędzi: gładkie lub frezowane na zakładkę

Istotne cechy produktu:
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: ≤ 0,036 [W/(m.K)]
Wytrzymałość na zginanie
150 kPa,
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) 100 kPa,
Długotrwała nasiąkliwość wodą po 28 dniach WL(T)4 ≤ 4%,

Obciążenie użytkowe do 3,0 t/m2

Oznaczenie produktu zgodnie z normą: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4

Karta techniczna:
Pobierz

Deklaracja właściwości użytkowych:
Pobierz

Informacje dodatkowe

Współczynnik Lambda λ

λ = 0,036

Wytrzymałość na zginanie

≥ 150 [kPa]

Naprężenia ściskające

≥ 100 [kPa]

Poziom nasiąkliwości wody przy całkowitym, długotrwałym zanurzeniu (28 dni)

≤ 4%

Dopuszczalne obciążenie użytkowe

< 3 t/m2

Format płyty

1000 mm x 500 mm

Marka

Izoline Lubau

Minimum logistyczne

20 m3