Termo Organika SIEDEMDZIESIĄTKA fasada/dach-podłoga EPS 70

paczka

Termo Organika Siedemdziesiątka EPS 70 Dach Podłoga
Termo Organika SIEDEMDZIESIĄTKA fasada/dach-podłoga EPS 70 paczka
m2
0 m3
0 zł

Styropian Termo Organika SIEDEMDZIESIĄTKA fasada/dach-podłoga EPS 70 to płyty białe lub „w kropki” o podwyższonych parametrach izolacyjnych, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych ścian, podłóg, stropów. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm.

Przeznaczenie:

 • zewnętrzna izolacja cieplna ścian wykonywana metodą ETICS
 • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą
 • izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
 • izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
 • izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
 • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy małych obciążeniach
 • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
 • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji
 • podłogi budynków użyteczności publicznej
 • stropodachy pełne
 • stropy zewnętrzne, tarasy, balkony
 • stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)

Zalecenia montażowe:

Ocieplenie ścian zewnętrznych:

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Po przyklejeniu, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojoną i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. W przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń metodą ETICS, warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni płyt nie powinno być luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu. Do przyklejania płyt styropianowych SIEDEMDZIESIĄTKA fasada/dach-podłoga EPS 70 038 stosować klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu TO-KS. Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny TO-KU lub klej uniwersalny TO-KUB oraz siatkę TO-S145 lub TO-S170.

Izolacja termiczna podłóg i stropów:

Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (w postaci podkładowej papy, foli PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje się odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać, by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

Wymiar płyt gładkich: 1000mm x 500 mm
Grubość płyt gładkich: od 10mm do 200mm
Wymiar płyt frezowanych: 982mm x 482mm
Grubość płyt frezowanych: od 40mm do 200mm
Wykończenie krawędzi: gładkie lub frezowane

Istotne cechy produktu:
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: ≤ 0,038 [W/(m.K)]
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 70 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa
Wytrzymałość na rozrywanie ≥ 100 kPa
Reakcja na ogień: Euroklasa E

Oznaczenie zgodnie z normą:
EPS 70 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100.

Karta techniczna:
Pobierz

Deklaracja właściwości użytkowych:
Pobierz

Informacje dodatkowe

Współczynnik Lambda λ

λ = 0,038

Wytrzymałość na zginanie

≥ 115 [kPa]

Naprężenia ściskające

≥ 70 [kPa]

Jednostka

paczka

Format płyty

1000 mm x 500 mm

Marka

Termo Organika

Minimum logistyczne

30 m3