Termo Organika TERMONIUM parking

paczka

Termo Organika TERMONIUM PLus Parking
Termo Organika TERMONIUM parking paczka
m2
0 m3
0 zł

Styropian Termo Organika TERMONIUM parking to płyty w kolorze szarym, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów, stropodachów i parkingów. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm. 

Przeznaczenie:

  • stropodachy pełne
  • podłogi przemysłowe (hale przemysłowe, sklepowe i magazynowe)
  • parkingi i garaże
  • ocieplenie wieńców, nadproży i innych elementów budynku w celu redukcji mostków cieplnych
  • podjazdy

Zalecenia montażowe:

Płyty styropianowe Termo Organika TERMONIUM parking należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ ITB 1260/2019 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie.

Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (w postaci podkładowej papy, folii PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych stosuje się warstwę rozdzielczą w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany, dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt.

Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje się odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać, by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

Istotne cechy produktu:
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: ≤ 0,031 [W/(m.K)]
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥100 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥150 kPa
Reakcja na ogień: Euroklasa E

Oznaczenie zgodnie z normą:
EPS 100 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

Karta techniczna:
Pobierz

Deklaracja właściwości użytkowych:
Pobierz

Informacje dodatkowe

Współczynnik Lambda λ

λ = 0,031

Wytrzymałość na zginanie

≥ 150 [kPa]

Naprężenia ściskające

≥ 100 [kPa]

Jednostka

paczka

Format płyty

1000 mm x 500 mm

Marka

Termo Organika

Minimum logistyczne

30 m3