Termo Organika TERMONIUM PLUS fundament

paczka

Termo Organika TERMONIUM PLus Fundament
Termo Organika TERMONIUM PLUS fundament paczka
m2
0 m3
0 zł

Styropian Termo Organika TERMONIUM PLUS fundament są w kolorze szarym i posiadają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrób jest w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasu, w połączeniu ze zmianą temperatury. Płyty mogą mieć również bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakład-kę”. Standardowo produkowane są płyty w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: 10 mm, a następnie co 10 mm.

Przeznaczenie:

  • izolacja cieplna ścian zagłębionych w gruncie
  • izolacja cieplna ścian piwnic i fundamentów
  • izolacja miejsc mocno zawilgoconych, gdzie materiał izolacyjny musi być odporny na działanie wody
  • izolacja płyty fundamentowej, podłogi na gruncie o dużym obciążeniu mechanicznym

Zalecenia montażowe:

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta, Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ ITB 1260/2019 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie.

Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą ochronną: (warstwą zbrojoną i tynkiem) w systemach ociepleń – dla płyt powyżej poziomu gruntu oraz warstwą izolacji wodochronnej (folia PE lub kubełkowa) – poniżej poziomu gruntu, w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu.

W przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej (tylko powyżej poziomu gruntu) w systemach ociepleń ETICS, warstwę tę należy usunąć za pomocą tarki.

Do przyklejania płyt stosować klej poliuretanowy TO-KPS (z łącznikami mechanicznymi, poniżej gruntu tylko klej TO-KPS) lub klej TO-KS lub klej uniwersalny TO-KU (tylko powyżej gruntu). Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny TO-KU oraz siatkę TO-GOLD lub TO-TERMONIUM (klej i siatki tylko powyżej gruntu). Poniżej poziomu gruntu zaleca się warstwę rozdzielającą płyty od gruntu w postaci folii kubełkowej.

Istotne cechy produktu:
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: ≤ 0,031 [W/(m.K)]
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥150 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥200 kPa
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu: ≤ 4%
Reakcja na ogień: Euroklasa E

Oznaczenie zgodnie z normą:
EPS 150 EPS-EN13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2- DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4

Karta techniczna:
Pobierz

Deklaracja właściwości użytkowych:
Pobierz

Informacje dodatkowe

Współczynnik Lambda λ

λ = 0,031

Wytrzymałość na zginanie

≥ 200 [kPa]

Naprężenia ściskające

≥ 150 [kPa]

Poziom nasiąkliwości wody przy całkowitym, długotrwałym zanurzeniu (28 dni)

≤ 4%

Jednostka

paczka

Format płyty

1000 mm x 500 mm

Marka

Termo Organika

Minimum logistyczne

30 m3