Termo Organika TO-KUB – Klej do styropianu i zatapiania siatki, Biały

49,25  op.

Klej do styropianu Termo Organika TO-KUB
Termo Organika TO-KUB - Klej do styropianu i zatapiania siatki, Biały 49,25  op.
Zastosowanie

Klej do styropianu Termo Organika TO-KU  idealnie nadaje się do przyklejania styropianów białych i grafitowych do różnorodnych podłoży mineralnych oraz tworzenia warstwy zbrojnej.

 • Do klejenia płyt styropianowych białych i grafitowych
 • Do zatapiania siatki zbrojnej
 • Zbrojony rozproszonymi włóknami polipropylenowymi
 • Biały
 • zawiera wysokogatunkowy biały cement portlandzki, wypełniacze mineralne oraz dodatki modyfikujące
 • bardzo dobra przyczepność
 • wysoka trwałość
 • odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
 • bardzo dobre właściwości robocze
 • łatwy w stosowaniu
 • nie wymaga gruntowania (przed nałożeniem tynku mineralnego Termo Organika TO-TM)
 • do wnętrz i na zewnątrz

Wydajność kleju:

 • Wydajność przy przyklejaniu płyt izolacyjnych: 4-5 kg/m²
 • Wydajność przy wykonywaniu warstwy zbrojącej: 4-4,5 kg/m²
Parametry techniczne
 • Opakowanie: 25 kg
 • Metoda aplikacji: paca, kielnia
 • Właściwa ilość wody: na opakowaniu
 • Temperatura aplikacji: od +5°C to +30°C
 • Możliwość korekty: 10 do 30 minut
 • Kolor: biały

Klej do styropianu Termo Organika TO-KUB jest integralnym elementem systemu ociepleń Termo Organika®. Służy do przyklejania styropianu, w tym styropianu grafitowego, do różnych podłoży mineralnych, takich jak prefabrykaty żelbetowe, beton, elementy ceramiczne, keramzytobeton, gazobeton, kamienie naturalne oraz tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne. Ponadto, TO-KUB jest idealny do zatapiania siatki zbrojącej. Może być stosowany w systemach ociepleń zarówno nowych budynków, jak i tych poddawanych renowacji.

Klej do styropianu Termo Organika TO-KUB – przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche i czyste, bez warstw zmniejszających przyczepność, takich jak tłuszcz, pył czy kurz. Należy usunąć stare, luźne tynki, złuszczające się farby oraz inne zanieczyszczenia. Niewielkie nierówności i ubytki można wyrównać przy użyciu kleju TO-KS lub TO-KUB. Naprawy podłoża powinny być zakończone co najmniej na dzień przed przyklejeniem płyt styropianowych. Im grubsza warstwa zaprawy, tym dłuższy czas oczekiwania (około 1 dzień na każdy 1 mm grubości zaprawy). Nasiąkliwe podłoża, takie jak gazobeton, należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU. Gładkie i/lub nienasiąkliwe podłoża, takie jak beton czy żelbet – zagruntować gruntem sczepnym TO-GS.

Klej do styropianu Termo Organika TO-KUB – zalecenia montażowe:

Do przygotowania kleju wsyp zawartość worka do naczynia z zalecaną ilością wody i mieszaj wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym przez 3-5 minut, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Następnie odstaw klej na 2-3 minuty i ponownie wymieszaj. Zaprawa może być również mieszana w betoniarkach, wówczas czas mieszania wydłuża się do około 10 minut. Konsystencję kleju można regulować poprzez dolewanie wody, nie przekraczając jednak górnej granicy ilości wody. Przygotuj tyle zaprawy, ile zużyjesz w ciągu 2 godzin. Zgęstniałą zaprawę można ponownie wymieszać, ale bez dodawania wody.

Przyklejanie płyt styropianowych

Jeżeli podłoże jest równe, biały klej uniwersalny TO-KUB należy nałożyć cienką warstwą na płytę styropianową i rozprowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm. W pozostałych przypadkach zaprawę należy rozprowadzić obwodowo w odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równo-miernie na jej powierzchni. W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 40% płyty. Następnie płytę styropianową należy przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrównać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt. Kolejne przyklejane rzędy płyt układaj względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Płyty należy przyklejać zaczynając od listwy startowej na dole elewacji. Ewentualne kołkowanie, szlifowanie płyt oraz przyklejanie siatki zbrojącej należy rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch dniach od przyklejenia styropianu. Zastosowane łączniki mechaniczne muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża i zgodne z projektem technicznym ocieplenia.

Warstwa zbrojna

Nierówności powierzchni i styków płyt należy zeszlifować i wyrównać. Zamontować profile dylatacyjne, listwy narożnikowe i wzmocnić naroża wokół drzwi i okien (przyklejając paski siatki pod kątem 45° do linii pionowych otworów), itp. Zaczynając od góry ściany na przyklejone płyty nakładać biały klej uniwersalny TO-KUB pacą zębatą równomiernie rozprowadzając go na powierzchni warstwą ok. 3 mm. i zatapiać w nim siatkę z zachowaniem ok. 10 cm zakładek. Ułożona siatka powinna być napięta i przykryta całkowicie ok. 1 mm warstwą kleju. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnię można zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU, gruntem sczepnym TO-GS lub gruntem polikrzemianowym TO-GP w zależności od rodzaju układanego tynku. W przypadku układania tynku mineralnego TO-TM nie jest wymagane gruntowanie. Gruntowanie przed położeniem tynku jest wymagane za każdym razem, gdy tynkowanie odbywa się po upływie 3 miesięcy od zakończenia wykonywania warstwy zbrojonej. Warstwa zbrojona może być również malowana farbami Termo Organika®.

Dodatkowe informacje

 • Zalecana grubość kleju (po dociśnięciu płyty): 3 ÷ 6 mm
 • Maksymalna grubość kleju (po dociśnięciu płyty): 10 mm
 • Możliwość korekty: 10 ÷ 30 min.
 • Temperatura stosowania i podłoża: +5°C ÷ +30°C
 • Czas zużycia: do 2 godz.
 • Czas wysychania, kołkowanie: ok. 48 godz. (w temp. +20°C i wilgotności względnej 60%). Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie.

Nie używaj zardzewiałych ani brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia zaprawą myj wodą; po stwardnieniu zaprawę można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszaj kleju z cementem, wapnem, piaskiem, innymi klejami, zaprawami ani dodatkami chemicznymi. Nie przekraczaj podanej ilości wody. Podczas pracy temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.

Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

W celu zapewnienia optymalnych warunków montażu i ograniczenia wpływu na środowisko należy stosować siatki ochronne na rusztowaniach podczas wykonywania prac.

Biały klej uniwersalny TO-KUB jest produkowany z zastosowaniem naturalnych surowców mineralnych, dlatego odcień uzyskanej bieli po wyschnięciu warstwy zbrojącej może się różnić w zależności od partii towaru. Nie stanowi to wady wyrobu.

Karta techniczna

Informacje dodatkowe

Marka

Termo Organika