Termo Organika TO-KS – Klej do styropianu

31,77  op.

Klej do styropianu Termo Organika TO-KS
Termo Organika TO-KS - Klej do styropianu 31,77  op.
Zastosowanie

Klej do styropianu Termo Organika TO-KS  przeznaczony jest do przyklejania styropianów białych i grafitowych do różnorodnych podłoży mineralnych.

 • Do przyklejania wszelkich styropianów (w tym grafitowych)
 • bardzo dobra przyczepność
 • wysoka trwałość
 • odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
 • bardzo dobre właściwości robocze
 • łatwy w stosowaniu
 • do wnętrz i na zewnątrz

Wydajność kleju:

 • Wydajność przy przyklejaniu płyt izolacyjnych: 4-5 kg/m²
Parametry techniczne
 • Opakowanie: 25 kg
 • Metoda aplikacji: paca, kielnia
 • Właściwa ilość wody: na opakowaniu
 • Temperatura aplikacji: od +5°C to +30°C
 • Możliwość korekty: 10 do 30 minut

Klej do styropianu Termo Organika TO-KS jest integralnym elementem systemu ociepleń Termo Organika®. Służy do przyklejania styropianów (w tym grafitowych) do podłoży mineralnych np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni. Może być stosowany do wykonywania ociepleń zarówno budynków nowych jak i poddawanych renowacji.

Klej do styropianu Termo Organika TO-KS – przygotowanie podłoża:

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki można naprawić klejem TO-KS. Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem płyt styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy tym dłuższy czas do przyklejania styropianu (przyjmując zasadę: ok. 1 dzień na każdy 1 mm grubości zaprawy). Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO GU, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np beton, żelbet) gruntem szczepnym TO GS.

Klej do styropianu Termo Organika TO-KS- zalecenia montażowe:

Do naczynia zawierającego zalecaną ilość wody wsypać zawartość worka i mieszać przez 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odstawić klej na ok. 2-3 minuty i ponownie wymieszać. Zaprawa nadaje się do mieszania w betoniarkach. W takim przypadku czas mieszania należy wydłużyć do ok. 10 minut. Konsystencję materiału można dostosować dolewając wodę, ale w ilości nie przekraczającej górnego limitu. Przygotowywać porcje zaprawy, które zostaną zużyte w ciągu ok. 2 godzin. Zgęstniałą w tym cza¬sie zaprawę należy wymieszać bez dodawania wody.

Jeżeli podłoże jest równe, klej do styropianu TO KS należy nałożyć cienką warstwą na płytę styropianową i rozprowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm. W pozostałych przypadkach zaprawę należy rozprowadzić obwodowo w odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni. W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 40% płyty. Następnie płytę styropianową należy przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrównać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Płyty należy przyklejać zaczynając od listwy startowej na dole elewacji.

Ewentualne kołkowanie, szlifowanie płyt oraz przyklejanie siatki zbrojącej należy rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch dniach od przyklejenia styropianu. Zastosowane łączniki mechaniczne muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża i zgodne z projektem technicznym ocieplenia. Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia zaprawą myć wodą. Zaprawę po stwardnieniu można usunąć tylko mechanicznie. Kleju nie wolno mieszać z cementem, wapnem, piaskiem, innymi klejami, zaprawami i dodatkami chemicznymi. W czasie wykonywania prac temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.

Dodatkowe informacje

 • Zalecana grubość kleju (po dociśnięciu płyty): 3 ÷ 6 mm
 • Maksymalna grubość kleju (po dociśnięciu płyty): 10 mm
 • Możliwość korekty: 10 ÷ 30 min.
 • Temperatura stosowania i podłoża: +5°C ÷ +30°C
 • Czas zużycia: do 2 godz.
 • Czas wysychania, kołkowanie: ok. 48 godz. (w temp. +20°C i wilgotności względnej 60%). Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie.

Nie używaj zardzewiałych ani brudnych narzędzi. Świeże zabrudzenia zaprawą myj wodą; po stwardnieniu zaprawę można usunąć tylko mechanicznie. Nie mieszaj kleju z cementem, wapnem, piaskiem, innymi klejami, zaprawami ani dodatkami chemicznymi. Nie przekraczaj podanej ilości wody. Podczas pracy temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.

Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

W celu zapewnienia optymalnych warunków montażu, ograniczenia wpływu na środowisko oraz zapewnienia porządku na budowie należy stosować siatki ochronne na rusztowaniach podczas wykonywania prac ociepleniowych lub remontowych.

Karta techniczna