Biuro Obsługi: +48 888 999 192

Dostawa w całej Polsce w 2-10 dni roboczych

Program Czyste Powietrze 2024 – krok po kroku

Program Czyste Powietrze to oferowane przez rząd dofinansowanie, dzięki któremu możesz taniej docieplić budynek w 2024 roku. Jak się do tego zabrać? Jakie dokumenty musisz przygotować i gdzie się z nimi udać? Jakie kwoty można uzyskać w ramach ocieplania swojego domu? Poniżej znajdziesz dokładny poradnik krok po kroku programu czystego powietrza, jak uzyskać finansowe wsparcie w czasie remontu!

Program Czyste Powietrze 2024

Program Czyste Powietrze

Celem programu jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji przez systemy grzewcze. Likwidacja starych pieców, nazywanych potocznie kopciuchami, oraz instalacja nowoczesnych pieców lub pomp ciepła stały się sztandarowym przykładem wykorzystania omawianych dotacji. Jednak Program Czyste Powietrze obejmuje swoim zasięgiem również inne metody obniżenia emisyjności budynków jednorodzinnych. W tym także termomodernizację: docieplenie przegród budynku czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Jest to sposób ograniczenia zapotrzebowania cieplnego domu, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa, a zatem również niższą emisję gazów.

Kto może skorzystać z programu Czyste Powietrze?

Do programu dofinansowań ” Program Czyste Powietrze” może przystąpić każdy właściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu w takim budynku, jeśli posiada ona osobną, wyodrębnioną księgę wieczystą. Aby uzyskać środki finansowe, wystarczy wykonać choć jedną inwestycję z wymienionych w regulaminie. Drugim warunkiem jest osiągnięcie przychodów nie wyższych niż 135 000 zł przez wnioskodawcę – zgodnie z rozliczonym PIT-em za poprzedni rok z odliczeniem opłaconych składek i podatków. Zanim otrzyma się dofinansowanie, należy również podpisać umowę z wykonawcą, zgodnie z załączonym do dokumentów wzorem. Warto wiedzieć, iż Program Czyste Powietrze może być łączony z innymi programami rządowymi lub lokalnymi.

Jakie wydatki obejmuje program Czyste Powietrze?

Z dofinansowań programu Czystego Powietrza korzystają najczęściej osoby wymieniające źródło ciepła na nowocześniejszy kocioł lub pompę ciepła. Warto wiedzieć, że WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) będzie wspierać inwestycje dotyczące osób docieplających swój dom oraz inne projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, w tym:

 • Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Nie musi być to usuwanie starych, drewnianych okiennic. Każda wymiana zmniejszająca współczynnik przewodzenia ciepła uzyska dofinansowanie w ramach “Programu Czyste Powietrze”.
 • Docieplenie stropodachu.
 • Ocieplenie elewacji.
 • Docieplenie przegród budowlanych, także znajdujących się wewnątrz budynku.
 • Izolacja piwnicy.
 • Wykonanie audytu energetycznego. Taka dokumentacja ułatwia znalezienie słabych punktów termoizolacji budynku.
 • Inne prace remontowe związane z ociepleniem budynku.

W czasie pracy wykorzystywać należy tylko materiały z listy ZUM (lista Zielonych Urządzeń i Materiałów), udostępnionej na stronie Instytutu Ochrony Środowiska. Znajdują się tam również zatwierdzone modele pomp ciepła, kotłów grzewczych czy elementów instalacji fotowoltaicznej. W przypadku docieplenia warto jednak sprawdzić wszystkie używane materiały. Produkty dostępne w naszej ofercie sprawdziliśmy już za Ciebie – wszystkie umożliwiają staranie się o dofinansowanie “Program Czyste Powietrze”.

Jakie środki można pozyskać z programu Czyste Powietrze?

Wysokość uzyskanej dopłaty zależny jest od kryterium dochodowego. Program Czyste Powietrze wyróżnił trzy stopnie dofinansowania

 • Zwrot do 100% środków: Najwyższy poziom dopłaty dotyczy osób, których średni miesięczny dochód nie przekracza 1526 zł w gospodarstwach jednoosobowych. W przypadku liczniejszych rodzin granicą jest dochód o wysokości 1090 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Przy spełnieniu jednego z tych warunków można liczyć na zwrot całości zainwestowanych pieniędzy (100%). Maksymalna kwota do uzyskania to nawet 135 000 zł.
 • Zwrot do 75% środków: Podwyższony poziom dofinansowania uprawnia do odzyskania 75% poniesionych na modernizację kosztów, do sumy 99 000 zł. Możliwość taka dotyczy osób o dochodach poniżej 2651 zł w przypadku jednej osoby oraz 1894 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.
 • Zwrot do 50% środków: Podstawowy stopień dotyczy wszystkich wnioskodawców, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł. Ta grupa interesantów dostanie zwrot równy 50% kosztów kwalifikowanych, o ile kwota ta nie przekracza sumy 66 000 zł.
 • Dofinansowanie audytu energetycznego. Dokładna ekspertyza pozwala na zbadanie izolacji budynku i wskazanie na wszystkie konieczne działania, by podnieść jej jakość do wymaganego poziomu. Niezależnie od stopnia dochodowego, WFOŚiGW może zwrócić koszt wykonania audytu w 100% do kwoty 1200 zł (niezależnie od wysokości innych kosztów). Warunkiem jest jednak wykonanie wszystkich zaleconych przez audytora prac remontowych.

Wymagane widełki dochodowe zostały podniesione względem roku poprzedniego, więc warto sprawdzić ponownie, jaki zwrot będzie przysługiwał Twojemu gospodarstwu. Podane maksymalne kwoty dofinansowań dotyczą całej termomodernizacji, wraz z wymianą kotła, zakupem pompy ciepła oraz instalacją fotowoltaiki.

W jaki sposób wypłacane są środki w ramach Programu Czyste Powietrze?

Dla powodzenia inwestycji bardzo ważny jest moment otrzymania dofinansowania. Czy konieczne jest wyłożenie całej kwoty z własnej kieszeni, by następnie otrzymać zwrot? Jest to podstawowy sposób działania programu “Program Czyste Powietrze”. Jednak nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Jakie inne opcje są dostępne?

 • Dotacja po zrealizowaniu prac: Najczęściej stosowana metoda to dotacja wypłacana po częściowym lub całkowitym zrealizowaniu prac. W tym przypadku inwestor musi ponieść wszystkie koszty termomodernizacji budynku, a dopiero po opłaceniu wykonawców przesyła komplet dokumentów i uzyskuje zwrot określonej części poniesionych wydatków.
 • Przedpłata 50% dofinansowania: W przypadku podwyższonego i najwyższego stopnia dofinansowania można starać się dodatkowo o przedpłatę 50% dofinansowania. Środki te są wypłacane na podstawie umowy podpisanej z wykonawcą i trafiają bezpośrednio na jego konto Po zakończeniu pracy otrzymuje on pozostałą część zwrotu.
 • Kredyt na termomodernizację: Banki współpracujące z programem ” Program Czyste Powietrze” oferują kredyty na termomodernizację, które zostaną częściowo spłacone przez WFOŚiGW po dostarczeniu kompletu potrzebnych dokumentów. Dla właściciela budynku oznacza to spłacanie mniejszych rat po zatwierdzeniu wniosku.

Kwota dofinansowania nie jest jednak zależna od wyboru sposobu jego wypłaty.

Jakie dokumenty przygotować przed złożeniem wniosku w Programie Czyste Powietrze?

Jeśli chcesz, by proces rozpatrywania wniosku Program Czyste Powietrze przebiegł szybko i bez problemów, zadbaj wcześniej o to, by posiadać wszystkie potrzebne dokumenty. O czym warto pamiętać w Programie Czyste Powietrze?

 • Wypis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający własność budynku, którego dotyczy termomodernizacja.
 • Pisemna zgoda współwłaścicieli – jeśli dom ma kilku współwłaścicieli, muszą oni wyrazić pisemną zgodę na realizację przedsięwzięcia.
 • Zaświadczenie o dochodach w przypadku osób starających się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania. Wydaje je prezydent miasta, burmistrz lub wójt na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Jeśli łapiesz się na najniższy próg 50% zwrotu, powinieneś przedstawić swój PIT za poprzedni rok.
 • Pisemna zgoda współmałżonka na zaciąganie zobowiązań (w przypadku umowy o dofinansowanie z opcją kredytu).
 • Umowa z wykonawcą lub wykonawcami (w przypadku właścicieli ubiegających się o prefinansowanie inwestycji).
 • Wszystkie faktury i odbiory, potwierdzające pomyślne zakończenie prac termomodernizacyjnych.

Jeśli we wniosku z programu czystego powietrza zabraknie jednego z dokumentów, konieczne będzie jego uzupełnienie. Czasem wymaga to kontaktu z wykonawcą w celu uzupełnienia lub dostarczenia kopii faktury czy odbioru wykonanej pracy. Przekłada się to na duże opóźnienia w otrzymaniu zwrotu kosztów.

W jaki sposób można złożyć wniosek o dofinansowanie – Program Czyste Powietrze?

Wydrukowany i uzupełniony wniosek o program czyste powietrze, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (pamiętaj, aby załączać wyłącznie kopie dokumentów, oryginały pozostaw w domu) można zanieść do odpowiedniego oddziału WFOŚiGW lub do Urzędu Gminy. Tam uzyskasz wsparcie pracownika, dzięki czemu od razu naniesiesz poprawki lub uzupełnisz wniosek o brakujące dokumenty.

Nie musisz jednak tracić czasu na dojazd do urzędów. Wniosek Program Czyste Powietrze można złożyć także przez internet. W tym celu należy zarejestrować się na Portalu Beneficjenta. Po zalogowaniu dostępny będzie właściwy formularz, który należy uzupełnić. Załączniki, w postaci skanów lub zdjęć wymaganych dokumentów, należy dołączyć do wniosku w portalu. Na końcu konieczne jest podpisanie dokumentów za pomocą profilu zaufanego.

Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych dokumentów konieczne jest także złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania. Na jego podstawie pieniądze zostaną przelane na wybrane konto bankowe.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu Czyste Powietrze?

Cały proces uzyskiwania dofinansowania z Programu Czyste Powietrze jest dość skomplikowany. Dlatego też warto rozwiać wszelkie wątpliwości przed złożeniem wniosku. Na stronie czystepowietrze.gov.pl znajdziesz dodatkowe pomoce w postaci kalkulatora dotacji czy wykazu ZUM. Warto skorzystać też ze wsparcia gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych.

Dowiedz się jakie są inne możliwości finansowania prac termomodernizacyjnych, w tym Ulga Termomodernizacyjna, z której możesz skorzystać niezależnie od programu Czyste Powietrze.

Dostawa w całej Polsce

Transport w cenie lub za dopłatą do mniejszych zamówień

100% Jakości

Styropian prosto z fabryki pod indywidualne zamówienie klienta

100% Pewności

Styropian najwyższej jakości z gwarancją producenta

100% Bezpieczeństwa

Przelew tradycyjny / Przelew internetowy / Blik / Raty / SSL